Polityka prywatności – RODO

Polityka prywatności, RODO

Tutaj znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://vps734572.ovh.net.
Administratorem strony jest Patryk Szczygło, Michała Kajki 3/1 Olsztyn, 10-546.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną: kontakt@patys.pl.

Najważniejsze zasady:

Dodając komentarz na blogu, zapisując się do newslettera, czy kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję, że pozostaną one poufne oraz bezpieczne i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej zgody.
Korzystam z Google Analytics, który zbiera informacje na temat odwiedzin strony, wyświetlonych podstron, czasu, jaki spędziłeś na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.
Korzystam z Facebook Pixel, aby tworzyć spersonalizowane reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
Udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. Do poprawnego działania wideo, wykorzystują pliki cookies.
Korzystam z systemu komentarzy Disqus, który wykorzystuje pliki cookies.
Wykorzystuję własne pliki cookies, w celu prawidłowego działania strony.
Ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić bezpośrednio w swojej przeglądarce.
Zapytania skierowane do serwera zapisywane są w jego logach. Służą one do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Logi zawierają Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Zasady związane z realizacją uprawnień RODO  zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
Dane osobowe są gromadzone ze starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług.

Serwisy

OVH.– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym skrzynki pocztowej,
The Rocket Science Group LLC  – MailChimp, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą uzyskać dostęp do danych osobowych.
Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
Google oraz MailChimp, przystąpili do programu Privacy Shield i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Cele i czynności przetwarzania

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza.
Dane przekazane podczas zapisu wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane będą przetwarzane podczas trwania newslettera. Rezygnacja spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać ich usunięcia, rezygnując z newslettera. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt

Kontaktując się ze mną poprzez pocztę elektroniczną, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy.
Dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest archiwizacja korespondencji w celu wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji podlega archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji lub domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes.

Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię.
System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest administratorem danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji regulaminu świadczenia usług. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies dla celów marketingowych, lecz Disqus zapewnia o anonimowości zbieranych informacji. Polityka prywatności firmy Disqus Inc.: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.
Dane wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza.
W każdej chwili możesz zmienić dane przypisane do komentarza lub zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Możesz to zrealizować bezpośrednio w ustawieniach swojego konta Disqus.

Cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja o stosowaniu plików cookies. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo je usunąć. W menu przeglądarki są wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Google Analytics

Korzystam z narzędzia Google Analytics od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Służy to tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony.
Google LLC wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield i zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez przepisy europejskie.
Zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel

Korzystam z narzędzi marketingowych od Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.
Facebook wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield i zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez przepisy europejskie.
Informacje Pixela Facebooka są anonimowe. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś na stronie. Facebook może łączyć te informacje z w ramach korzystania z tego serwisu i wykorzystywać je dla celów marketingowych. Informacji o nich możesz szukać w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki serwiosów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.
Jeśli użyjesz wtyczki, np. kilkając przycisk „Lubię to”, to informacja zostanie przesłana do danego serwisu.
Informacje zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym. Wszystkie informacje związane z ochroną danych osobowych znajdziesz na:
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wideo i audio

Na stronie znajdują się wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google.  informacja jest przesyłana do jego serwera i tam przechowywana. Jeżeli nie zgadzasz się na ich odtwarzanie, nie uruchamiaj wideo lub audio.
Szczegóły polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz SoundCloud (https://soundcloud.com/pages/privacy).